Als ik kijk naar de definitie van [Voortschr. gem. kosten per eenheid in exploitatie (12mnd)(gerealiseerde verzoeken)] dan luidt deze:

"Gemiddelde waarde van [Kosten (12mnd) (gerealiseerde verzoeken)] per eenheid die in de periode van 365 resp. 366 dagen lopend tot en met de laatste dag van de meetperiode tenminste 1 dag in exploitatie was."

Daardoor kan de noemer van de breuk hoger uitkomen dan het aantal eenheden dat per einde van de meetperiode in exploitatie is en klopt dit cijfer wel. In het draaiboek staat dat niet heel duidelijk. Sterker nog daar kan je inderdaad in lezen dat het lijkt alsof je de eenheden in exploitatie op einde peildatum moet gebruiken. Maar dat is niet in overeenstemming met de definitie die terug te lezen is op https://docs.cns.nl/standaardrapporten/modellen/niet-planmatig-onderhoud/verzoek-meetwaarden.html

Dit is dus by design.