Vraag:

In de DQM komen diverse controles voor 1 kenmerk zoals bijvoorbeeld aantal m2 gebruiksoppervlakte. Hoe kan het dat er voor de geldigheidscheck minder eenheden zijn gecontroleerd dan voor de aanwezigheidscheck?


Antwoord:

Dit verschil wordt veroorzaakt doordat voor de geldigheidscheck alleen die eenheden worden gecontroleerd die ook daadwerkelijk een waarde hebben. Wanneer er voor een eenheid geen waarde is ingevuld zal deze niet worden gecontroleerd. Welke eenheden geen waarde hebben is terug te zien in de check op aanwezigheid. Te zien zal zijn dat het aantal signaleringen in de aanwezigheidscheck gelijk is aan het verschil tussen het aantal controles op aanwezigheid en het aantal controles op geldigheid.


Dus:

[aantal signaleringen in de aanwezigheidscheck] = 
  [aantal controles op aanwezigheid] - [aantal controles op geldigheid]