Het kan voorkomen dat u DWEX Designer geautomatiseerd wilt distribueren en installeren. Dit wilt u dan doen zonder tussenkomst van de dialoogvensters van de setup. Om dit te realiseren kunt u dwexdesigner als volgt aanroepen:


dwexdesigner.exe /exenoui /qn ADDLOCAL=DWEXDesigner,Designer


dit installeert DWEX Designer zonder dialogen en zonder standalone viewer en gaat er van uit dat de prerequisites al zijn geïnstalleerd.