Is het mogelijk om vanuit een DWEX rapport direct een kaart in Empire te openen zoals bijvoorbeeld Klant, Eenheid of Interactielogpost?


Ja dat is mogelijk. Daarvoor moet CNS een action aanmaken in de OLAP-database. We hebben dan wel een voorbeeld-url nodig naar de betreffende kaart. Deze kunt u genereren door Vanuit NAV  vanaf de betreffende kaart te kiezen voor Afdrukken en Verzenden\Microsoft Word. Daarin staat dan een url naar de betreffende page met een bookmark.