Vraag:

De view sharepoint_logic..vw_library_content_requests kan gebruikt worden om het opvragen van rapporten (aantallen, wie, duur) te analyseren.
Kunnen jullie uitleggen wat de eenheid kolom [query_duration_sum]? Zijn dat seconden, miliseconden?


Antwoord:
De bron van dat veld is het veld QueryDurationSum uit de  tabel WSS_Logging.dbo.RequestUsage. Dit zijn niet  de query's en query times van de MDX -queries in de DWEX rapporten maar het stelt het volgende voor:

The time in milliseconds taken for all back-end database queries generated as a result of this request. (zie MSDN)


Inzicht in de de MDX Query Execution Times kan verkregen worden via SQL Profiler maar helaas dus niet via de logging van SharePoint.