Dit jaar komt Cegaka-DSA met hun R16-release van Dynamics Empire.


Wat betekent dit voor de nachtverwerking en bestaande rapportages?

Dit betekent dat CNS zal zorgdragen voor een vloeiende overgang naar het datawarehouse toe. Omdat er voor R16 geen grote wijzigingen in het datamodel gepland staan zal de impact laag zijn en bestaande rapporten blijven functioneren.


Gaat CNS ook de scheiding van DAEB en niet-DAEB in het DWH doorvoeren?

Voor nieuwe functionaliteit zoals de scheiding tussen DAEB en niet-DAEB moeten we de release afwachten om te zien hoe Cegeka-DSA dit heeft geïmplementeerd en hoe we dit in kunnen passen in de nachtverwerking zodat u hier ook over kunt rapporteren. Als we dit implementeren zullen we dit altijd doen vanuit de wens om de impact op bestaande rapporten zo laag mogelijk te houden.


[Edit] De scheiding is geïmplementeerd door het invoeren van Administratief Eigenaar in het hoofdbedrijf. Dit kenmerk is opgenomen in de nachtverwerking. Zie Releasenotes tbv R16.


Feature Pack 1
Voor FP1 van R16 staan wel grote datamodelwijzigingen op het programma. Pharos gaat dan als het ware ingepast worden in Empire waardoor het dagelijks onderhoud er totaal anders uit komt te zien. Dit zal naar verwachting ook betekenen dat het model in DWH er anders uit komt te zien. Dit zal betekenen dat op dit domein bestaande rapporten wel aangepast moeten gaan worden.