Vraag:

Onder de geavanceerde opties van de query staat een optie Gebruik subkubus voor slicer. Wat doet de query-optie en wanneer gebruik ik deze ?Antwoord:

Helaas is op de vraag wanneer je deze moet gebruiken geen eenduidig antwoord te geven. Dat zal verschillen van geval tot geval. Het effect van deze optie zullen we illustreren aan de hand van een voorbeeld. Om te begrijpen wat het verschil is, is het belangrijk om te weten wat een slicer is en wat een subkubus is.


De slicer is het gedeelte van de query waar de selecties komen te staan die je hebt gemaakt (in de context). Omdat je hiermee als het ware stukken van de kubus afsnijdt noemen we dit de slicer. De slicer staat normaal gesproken achter de where in de query.


Bij het gebruik van een subkubus  wordt het gedeelte na de from (wat normaal gesproken de naam van de kubus is) vervangen door een query.


 


Bovenstaande query maakt geen gebruik van een subkubus. Let op dat we 2 berekende members hebben gemaakt die gebruik maken van de currentmember- functie. Deze laten nu zien in welk gedeelte van de kubus we zitten. Namelijk het jaar 2015. Dat hebben we immers in de slicer gezet.


Als we nu de optie gebruik subkubus als slicer aanzetten, komt de query er als volgt uit te zien:Als we nu naar de resultaten kijken zien we dat de subkubus geen effect heeft gehad op de query-context.  En de meetwaarde [Aantal acceptaties]  is wel gelijk is gebleven maar [x] en [y] niet. Deze berekende members maken gebruik van currentmember en blijkbaar heeft de subkubus dus geen  effect op de query-context.


Conclusie

Door de optie gebruik subkubus voor slicer aan te zetten verplaatsen we als het ware de slicer van de where naar een subkubus. Op gewone measures heeft dit geen effect maar wanneer je gebruik maakt van calculations die gebruik maken van de currentmember-functie kan je verschillen verwachten in de uitkomst van je query. Daarnaast zijn bij gebruik van deze setting de resultaten alsof de visualtotals()-functie is toegepast.