Probleem

Het probleem doet zich voor tijdens het exporteren en geocoderen. Hierbij krijg je een Visual Studio JIT dialoog omhoog met de melding dat het w3wp.exe proces een foutmelding heeft.

In de event log vind je niet meer dan een melding The process was terminated due to an internal error in the .NET Runtime at IP 00007FF83D4088AF (00007FF83D3A0000) with exit code 80131506.


Oorzaak

Het treed op wanneer op de server zowel DWEX Portal als DWEX Designer zijn geïnstalleerd én .Net Framework 4.5.2


Workaround
Installeer de designer niet op de server (of deïnstalleer deze). Je kan wel een kopieachterhouden van de DwexDesigner folder en deze later terugzetten.

Workaround2

Zet automatische ‘native image generatie’ uit. Native image generatie zorgt er voor dat applicaties sneller starten, omdat de portal altijd in leven is binnen het IIS proces, brengt dit dus geen merkbare verschillen.

 

Automatische native image generatie bestond niet bij eerdere cliënt/server versies (https://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh691758(v=vs.110).aspx) dus uitschakelen zal niet nadelig te zijn.

 

Indien de designer al geïnstalleerd staat: deïnstalleer de designer

Open de task scheduler. Onder het kopje .NET Framework vind je twee schedules die aan staan, zet deze uit.

 

 


.NET zal nu geen native images genereren die in conflict komen met de designer installatie.