Vraag:

Voor het WSW moet ik mijn kasstromen kunnen verantwoorden. Kan ik die inzichtelijk maken via het Datawarehouse?


Antwoord:

Ja. Met behulp van een DWEX-rapport en een aantal aanpassingen aan de nachtverwerking die specifiek zijn voor uw organisatie kunnen we voor u een kasstroomrapporage maken. Neem contact op met onze servicedesk voor meer informatie en voorbeelden.