Sinds de introductie van de MapPart in DWEX, heeft de Designer, Viewer & Portal ook een connectie naar het internet toe nodig.

Dit brengt dan ook met zich mee dat klanten die een proxy gebruiken hier moeilijkheden mee krijgen.

Normaliter (eigenlijk altijd) adviseren wij om proxy authenticatie vanuit de config te configureren.

 

Dit zijn de adressen die gebruikt worden, er van uitgaand dat vrijwel niemand Bing gebruikt

 

OSM Tiles (let op deze gaan we mogelijk wijzigen):

http://{prefix}.tile.opencyclemap.org/cycle/{zoom}/{x}/{y}.png

http://{prefix}.tile.openstreetmap.fr/hot/{zoom}/{x}/{y}.png

http://{prefix}.tile.openstreetmap.org/{zoom}/{x}/{y}.png

http://{prefix}.tile2.opencyclemap.org/transport/{zoom}/{x}/{y}.png

http://otile{prefix}.mqcdn.com/tiles/1.0.0/osm/{zoom}/{x}/{y}.png

 

Prefix varieert tussen 1 en 4

 

Geocoderen:

http://nominatim.openstreetmap.org/search

 

Area’s:

http://sds.dwex.com/SpatialDataService.svc


Activeren

http://www.cns.nl/activation/service.asmx