Probleem

Kaarten worden niet getoond en/of geocoderen lukt niet.


Mogelijke oorzaken

Uw verbinding met het internet verloopt via een proxyserver waarop geauthenticeerd moet worden. En mogelijk beperkt deze proxy uw internet toegang. (Wanneer u dit niet zeker weet kunt u dit navragen bij uw systeembeheer).


Oplossing indien u achter een proxy zit

Verwijder de geel gemaakte tekens in het bestand DwexDesigner.exe.config


<!-- Use this when proxy authentication is required -->

<!--<system.net>
<defaultProxy useDefaultCredentials="true" />
</system.net>-->


In het geval dat de proxy server niet als standaard geregistreerd staat moet u ook nog een extra regel toevoegen. Vraag <proxyip>:<port> op uw systeembeheer.


<system.net>
<defaultProxy useDefaultCredentials="true">
<proxy proxyaddress="http://<proxyip>:<port>" usesystemdefault="false"/>
</defaultProxy>
</system.net>


Uiteraard kunt u ook CNS vragen deze aanpassingen voor u te doen.


Daarnaast dient u na te gaan dat de volgende domeinen/adressen benaderbaar zijn (inclusief de subdomeinen):

OSM Tiles:

opencyclemap.org

openstreetmap.org

openstreetmap.fr

mqcdn.com

  

Geocoderen:

openstreetmap.org

 

Area’s:

http://sds.dwex.com/SpatialDataService.svc


Uw infrastructuur beheerder kan dit nagaan en inregelen.