Probleem

Bij export van tabel, paneel of rapport verschijnt geen download pop-up. Er kan effectief dus geen export worden gedaan. De url van de portal staat wel in trusted sites zone van IE. Wanneer de url naar local intranet zone wordt verplaatst verschijnt er wel een pop-up.


Mogelijke oorzaak

Automatisch prompten voor file downloads staat uitgeschakeld voor de trusted sites zone.


Oplossing

Om de automatische downloadprompt in te schakelen:

  1. drukt u in Internet Explorer op de ALT-toest om de menubalk te tonen
  2. Kies u Internet Opties in het Tools-menu
  3. Selecteer Trusted Sites op de Security tab
  4. Klik op Custom level...
  5. Klik op de radiobutton voor Enable bij Automatic prompting for file downloads
  6. Klik OK
  7. Klik OK