Business Insight release 3.2

Beste allen,


Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:


  • Klantsaldo toegevoegd in rapport Betalingsgedrag

Binnen het rapport Betalingsgedrag is een nieuwe pagina 'Klantsaldo' toegevoegd. Hierop zijn klantsaldi en (per individuele klant) details van alle mutaties te zien. Tevens wordt een trendlijn getoond van het verloop van de klantsaldi ter illustratie van de ontwikkeling. De basis voor dit tabblad is volledig anders opgebouwd en heeft als doel om een totaal beeld te krijgen van het klantsaldo en wordt daarom ook gepresenteerd aan het einde van het rapport, zelfs na het tabblad 'details'. 

We hebben gemerkt dat alleen monitoren op betaalachterstanden geen volledig beeld geeft omdat er, of niet altijd goed wordt afgeletterd danwel er niet altijd volledig af te letteren valt. Bijvoorbeeld indien een betaling niet te relateren valt aan een bestaande factuur. Door alle klantposten mee te nemen (en geen rekening te houden met aflettering) is dit volledige beeld wel weer te geven. Er worden bijvoorbeeld ook voorstanden meegenomen in het overzicht. 


  • Prijscomponenten opgenomen in de datamart

Voor huurcontracten en leegstandsgevallen zijn details over de diverse (prijs)componenten opgenomen in de datamart. Bijvoorbeeld de verschillende onderdelen van de brutohuur, zoals servicekosten. Deze gegevens zijn daarmee beschikbaar voor export naar het data lake. 
Hierbij de link voor alle wijzigingen: https://docs.cns.nl/standaardrapporten/releasenotes/v3-2.html
Dag Marc,


Wordt het aanmaningsniveau op de klantposten ook opgenomen in de datamart in release 3.2? 


Dag Jeroen,


Helaas heeft zowel het aanmaningsniveau als aanmaanconditie de release niet gered. Er staan nog wat meer wensen open voor dit datamodel, dus ik verwacht dat er nog wel een nieuwe ronde met verbeteringen gaan komen. 


Mvg,

Marc

Inloggen of registreren om een reactie te posten