Business Insight release 3.1

Beste allen,


Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:


  • Toevoegen van dimensies aan model Financieel

In het rapport is een nieuwe pagina toegevoegd ' Grootboekrekening', waarbij een selectie op een of meerdere grootboeknummers kan worden gemaakt ongeacht of dit een balans of winst- en verliesrekening betreft. In model en rapport Financieel zijn dimensies toegevoegd om grootboekrekeningen uit te kunnen splitsen.  Dit zijn de volgende dimensies:


Afdeling

Bedrijf

Complex

Divisie

Eenheid

Huurdebiteur type

Leverancier type

Medewerker

Verbijzondering


  • Weergave van alle meetmethoden energieprestatie in één overzicht

Binnen het rapport Portefeuillemonitor is de meetmethode Energielabel NTA8800 toegevoegd op de pagina 'Kwaliteit'. Alle drie de meetmethodes staan nu naast elkaar. Per methode wordt tevens rechtsboven in de tegel weergegeven hoeveel eenheden er in totaal beoordeeld zijn.


Hierbij de link voor alle wijzigingen: https://docs.cns.nl/standaardrapporten/releasenotes/v3-1.html
Inloggen of registreren om een reactie te posten