Release Business Insight V2.8

De 2.8 release is een grote update.

Dit zijn de belangrijkste punten:


1: Rapport Leefbaarheid:

Het rapport kan worden gebruikt om het beleid inzake leefbaarheid op te stellen dan wel te toetsen. De Leefbaarheidskosten worden gemonitord op elk detailniveau (totaal, wijk, buurt, complex) op budget/realisatie en maatschappelijke vooruitgang, zoals het aantal (verschillende) leefbaarheidsdossiers, terugloop betaalachterstanden en het aantal uitzettingen. Daarnaast worden de huidige buurt/wijk situatie en ontwikkelingen weergegeven vanuit de Leefbaarometer.


Ook kan het rapport ingezet worden ter ondersteuning van de woonconsulent bij een bezoek aan een complex. Met een druk op de knop wordt de leefbaarheidsinformatie geïntegreerd getoond. Het gaat dan om specifieke informatie over dossiers, meldingen en budgetten, gecombineerd met de huidige leefbaarheidssituatie. De ontwikkeling van de leefbaarheid in de afgelopen jaren in het complex of buurt is ook eenvoudig te raadplegen.


2: Aanpassing Staatsteunregeling en Passent Toewijzen aan regelgeving 2022:

Beide rapporten zijn aangepast om te voldoen aan de 2022 regelgeving. Met name de Staatsteunregeling is behoorlijk aangepast. Onder andere om per gemeente inzicht te geven in de toewijzigen vanaf 2022.  


3: CBS data:

Diverse rapporten maken gebruik van CBS data welke betrekking hebben op gemeente, wijk en buurt.


4: Diverse rapportverbeteringen, zoals de toepassing van drill trough mogelijkheden.


5: Ook zijn er diverse verbeteringen doorgevoerd in de Tabular models, waaronder een aantal breaking changes.


Zie voor alle details: https://docs.cns.nl/standaardrapporten/releasenotes/v2-8.html1 persoon vindt dit leuk