Staatsteunregeling per 2022 - uitbreiding release V2.8

De V2.8 wordt momenteel uitgebreid met de veranderde regelgeving over de toewijzingen vanaf 2022. De officiële release wordt daarom later deze maand opgeleverd. Dit in tegenstelling tot eerdere informatie waarin de 2.8 versie in december werd opgeleverd. 


In de 2.8 versie geeft het rapport Staatsteunregeling ook inzicht in de toewijzingen vanaf 2022. In eerdere versies is het rapport alleen te gebruiken over de verantwoording over afgelopen jaren. Dit omdat per 01-01-2022 de huidige inkomensgrenzen hun betekenis verliezen en worden vervangen door twee nieuwe inkomensgrenzen en bijbehorende percentages . Tevens kunnen de percentages afwijken per gemeente, afhankelijk van gemaakte prestatieafspraken.