Release Business Insights V2.5

De belangrijkste onderwerpen in V2.5 zijn:


1: dVi

In de 2.5 release van Business Insight wordt de dVi-module opgeleverd binnen onze standaard. Deze bestaat uit 3 verschillende rapporten voor de hoofdstukken 2,3 en 5. Deze geven de inhoud weer die een woningcorporatie jaarlijks aan moet leveren aan SBR-wonen. Het formaat van de omlijnde velden in het rapport komen overeen met het formaat waar het dVi-portaal van SBR-wonen om vraagt. Daarnaast toont het rapport per onderdeel validatiepagina’s. Vanuit een link kunnen gebruikers analyseren of er nog details missen die vereist zijn voor de aanlevering. Of dat er wellicht een verkeerde waarde voorkomt, die niet in de vaste keuzelijst staat binnen dVi. Dankzij de nieuwe release kunnen corporaties op tijd beginnen met de validatie van de gegevens.
Daarnaast faciliteren we met de dVi-module zoveel mogelijk een system-to-system aanlevering; het rapport maakt de XBRL-aanlevering naar SBR-Wonen via partner-software van Accept heel gemakkelijk. We hebben een xbrl-mapping gemaakt op het dvi-rapport waardoor het bestand via de portal van Accept hapklaar wordt opgehaald ter review en versturing naar SBR-wonen. Bovendien kunnen er binnen de portal van Accept nog aanvullingen worden gedaan. Bijvoorbeeld voor gegevens die (nog) niet in het ERP staan en die de dVi-module dus ook niet weergeeft. Het gebruik van de system to system aanlevering is overigens optioneel bovenop het rapport dVi. 


2: verbeteringen NPO

In de vorige release is het NPO model volledig opnieuw opgebouwd en in deze versie zijn daar de nodige verbeteringen aan doorgevoerd. 


Zie voor alle details: https://docs.cns.nl/standaardrapporten/releasenotes/v2-5.html