Roadmap Business insight

Roadmap Business Insight


Uitgangspunten

Met Business Insight zet CNS een complete standaard-set aan managementinformatie voor woningcorporaties neer. De komende anderhalf jaar ontwikkelen we de rapportages en achterliggende modellen door zodat zij nog beter voorzien in strategische en tactische informatie en nog verder aansluiten op operationele informatie. De insteek is een top-down benadering waarin we hebben gekeken naar de informatiebehoefte binnen het management en de aandachtsgebieden ‘Wonen’, ‘Vastgoed’ en ‘Financieel’. Na deze roadmap-periode verwachten we de grootste gemeenschappelijke deler van managementinformatie hapklaar voor de woningcorporatiesector te kunnen leveren vanuit Business Insight. Met deze uitbreidingen faciliteren we ook alle bouwstenen voor woningcorporaties om zelf hun rapportages met Business Insight op te stellen.  


Thema’s

1: Strategisch: binnen de rapporten presenteren we hapklare KPI’s die iedere woningcorporatie gebruikt in jaarverslagen en periodieke rapportages. Hiervoor ontwikkelen we nieuwe rapporten, zoals leefbaarheid en klanttevredenheid, en worden bestaande rapporten uitgebreid. 

2: Tactisch/operationeel: ook zullen we verder aansluiten op het ERP, zodat de hoofdgroepering Wonen, Vastgoed en Financieel meer zichtbaar wordt binnen onze standaard door middel van het tonen van KPI’s op bedrijfsprocessen (tactisch/operationele KPI’s) binnen deze hoofdgroepering. Dit betekent dat bestaande rapportages en modellen uitgebreid worden om deze KPI’s te kunnen weergeven. 

3: Beschikbaarheid data online: we willen buiten de standaard rapporten en modellen ook de innovatieve en adhoc BI blijven ondersteunen op het moment dat Business Insight online staat. Hiervoor zorgen we voor een 24/7 beschikbaarheid van het datawarehouse en de ruwe ERP data binnen een data lake. Hiermee is alle data beschikbaar voor bijvoorbeeld integraties met andere data voor uitbreiding aan rapportages, maar ook voor toepassingen op het gebied van data science, zoals data analyse en machine learning.


Releases

In deze roadmap (zie bijgevoegde afbeelding) staan alleen de hoofdzaken vermeld. Kleine(ere) uitbreidingen aan het datawarehouse, model en/of rapport zijn terug te vinden in de release notes en op het forum. Het opleveren van het CNS data lake zal in mei of eerder zijn, onafhankelijk van een release. Verder wordt er gesproken over een dashboard voor management, financieel, wonen en vastgoed. We leveren hapklare KPI’s op binnen onze rapportages zodat klanten deze zelf tot eigen dashboards kunnen opbouwen. Het opleveren van dashboards kan (nog) niet geautomatiseerd binnen PowerBI. 

NB deze roadmap is een huidige inschatting, daadwerkelijke releases en scope kunnen uiteindelijk afwijken. 


V2.5: in deze release maken we het mogelijk om de dVi-aanlevering vanuit standaardrapportages in Business Insight te verzorgen. Hiervoor komt een rapport beschikbaar dat alle informatie in het formaat van de huidige dVi toont, voorzover deze informatie in het ERP beschikbaar is. Daarnaast maken we het mogelijk om dVi electronisch aan te leveren bij SBR-wonen.

V2.6: nieuw rapport leefbaarheid. In dit rapport worden leefbaarheidsbudgetten, leefbaarheidsdossiers en buurt/wijk-situatie en -ontwikkeling integraal weergegeven. De buurt/wijk situatie en ontwikkeling wordt uit de Leefbarometer ontsloten. Verder zullen een aantal rapporten uitgebreid worden met strategische KPI’s, om de informatievoorziening richting het management in te vullen.  

V2.7: het financiële model wordt flink uitgebreid om meer doorsnedes mogelijk te maken. Bijvoorbeeld om grootboeksaldi per complex weer te geven. Ook komt er op basis van deze uitbreiding een nieuw rapport die de gerealiseerde directe en indirecte rendementen op diverse niveaus weergeeft (van eenheid- tot aan totaal portefeuilleniveau). Tevens worden er in bestaande rapporten nieuwe KPI’s toegevoegd, zodat er hapklare KPI’s klaarstaan voor een financieel dashboard (zoals een ICR of solvabiliteit). Tenslotte worden op basis van klantwensen diverse modellen uitgebreid (o.a. betalingsgedrag, vastgoed).

V2.8: deze release is gericht op het onderdeel ‘wonen’. We leveren hapklare KPI’s voor een dashboard wonen door diverse rapporten uit te breiden welke gelinkt zijn met dit onderwerp. Ook wordt een nieuw rapport ‘Klantwaardering’ gebouwd. Na de realisatie hiervan kunnen we de Aedes-Benchmark intern opleveren, zodat woningcorporatie op deze indicatoren kunnen sturen gedurende het jaar. 

V2.9: deze release staat in het teken van het onderdeel ‘vastgoed’. De meeste informatie omtrent vastgoed is reeds aanwezig binnen Business Insight. Door het rapport ‘Verkopen’ toe te voegen zijn we compleet en kunnen we ook de laatste bouwstenen voor het dasboard ‘Vastgoed’ toevoegen.   hoi Marc, staat het kasstroomoverzicht ook in de roadmap versie 2.7? ik zie die niet zo specifiek benoemd terug.

Dag Noortje,


Ik kom binnenkort met een update van de roadmap. Helaas is onze developmentcapaciteit omlaag gegaan begin dit jaar vanwege een vertrokken software ontwikkelaar. En we hebben nog geen vervanger. Daarom gaat er wat geschoven worden. Enerzijds zal het Leefbaarheidsrapport waarschijnlijk een release later komen (2.7) en anderzijds gaan we intern bespreken wat er binnen het financiele model nog opgepakt gaat voor deze 2.7 release. Je hoort nog van mij of het kasstroomoverzicht hierbinnen of erbuiten valt.  


mvg,

Marc