Release notes Business Insights V2.4

De releasenotes zijn vanaf nu te vinden op dezelfde plek als waar de documentatie voor de BI-rapporten en modellen te vinden zijn: https://docs.cns.nl/standaardrapporten


De belangrijkste verbeteringen in V2.4:


Niet planmatig onderhoud:

Het hele NPO model en rapport zijn van de grond af opnieuw opgebouwd. Hierbij zijn vele wensen opgenomen, waaronder:

-Onderhoudsorders toegevoegd, bugfixes en overige verbeteringen in het NPO model en rapport.

-Collectieve objecten worden alleen nog getoond in de eenheidslijst van NPO.


Klantcontact:

Klantcontact kan nu ook gevuld worden vanuit Empire.


Logging en configuratie:

Tijdens het laadproces is de logging sterk verbeterd waardoor er nu veel meer inzicht is in performance en potentiële problemen rondom het laden van de datamart.

Alle bron- en klantspecifieke configuratie is nu opgenomen in eigen database. Hieromheen is een api gemaakt die het eenvoudiger maakt om de configuratie uit te voeren.


Diverse verbeteringen aan onderstaande rapporten/ modellen:

-Huursombenadering

-Incasso

-Klantcontact

-Portefeuillemonitor

-Leegstand

-Passend toewijzen

-Planmatig onderhoud & Projecten


Zie voor verdere details:  https://docs.cns.nl/standaardrapporten/releasenotes/v2-4.html