Virtualized versie vervangen door UnVirtualized


  1. download de UnVirtualized version van https://backup.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8c7266885c6671b3b26a
  2. stel de dwexplorer.exe.config veilig die staat in in de applciatiefolder van dwe. Veelal is dit een locatie op het netwerk bijv. \\fs\dwe
  3. pak de gedownloade zip uit en zet de inhoud van de Application folder de juiste netwerk locatie. In mijn voorbeeld \\fs\dwe
  4. zet nu de veiliggestelde dwexplorer.exe.config terug in \\fs\dwe