Vraag:

Is het DWH al klaar voor de nieuwe huurtoeslag en inkomensgrenzen?


Antwoord:

De huurtoeslag- en inkomensgrenzen voor 2017 zoals bekend gemaakt in MG2016-03 zijn inmiddels opgenomen in de nachtverwerking zodat vanaf 1-1-2017 deze grenzen worden gebruikt voor de bepaling van de BBSH-klasse en doelgroepen.