DQ Monitor

DQ Monitor is een nieuw product van CNS wat door Woningbouwcorporaties kan worden ingezet om inzage te verkrijgen in de kwaliteit van de data in het ERP én om deze kwaliteit te verbeteren.


DQ Monitor is feitelijk een raamwerk voor modules waarbij de eerste module die CNS heeft ontwikkeld controles bevat voor de Woningwaarderingsgegevens zoals die in uw ERP zijn vastgelegd. Graag zouden we naast het WWS een aantal andere domeinen opnemen in onze DQ Monitor. Hiervoor moeten nieuwe modules worden ontwikkeld wat we graag dit jaar zouden doen met onze klanten.


We denken hierbij onder andere aan:

  • vastgoedkenmerken (conditiescore, m2, markthuur, energieprestatie index)
  • klantinformatie (huishoudgrootte/ontdubbelen)
  • dVi
  • vergelijking BAG gegevens
  • zelf definiëren van controles

Waar zitten de pijnpunten op het gebied van datakwaliteit binnen uw organisatie?  Welke prioritering zou u aanbrengen in bovenstaande lijst? Heeft u nog aanvullende wensen met betrekking tot controlegebieden voor datakwaliteit?

 

Wij horen dit graag zodat wij uw input kunnen meenemen bij de doorontwikkeling van dit product.

Inloggen of registreren om een reactie te posten